fbpx
Kundeservice: 50 10 10 90

Generelle vilkår og betingelser ved handel med Phonetrade ApS
Disse generelle vilkår og betingelser gælder, når du som forbruger (”kunden”) indleverer en enhed til servicering samt færdes i vores forretninger (“butikken”) ejet af Phonetrade ApS (”Phonetrade”).

1. Generelt
Kunden tilkendegiver ved ingåelse af enhver handel med Phonetrade, at denne er myndig jf. gældende lovgivning.

2. Pris
Alle serviceringspriser kan variere fra dag til dag.

3. Indlevering
3.1. Kunden skal, hvis de ønsker, at beholde det indhold, der er på deres enhed, tage en sikkerhedskopi af enheden inden indlevering og Phontrade tager ikke ansvar for eventuelt mistet indhold.
3.2. Indlevering foregår fysisk i butikken.
3.3. Phonetrade forbeholder sig retten til at afvise enhver servicering.

4. Betaling
4.1. Betaling sker ved endt servicering
4.2. Kunden kan betale med følgende betalingskort: Visa/Dankort samt internationale betalingskort såsom Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro og JCB samt kontanter.

5. Udlevering
5.1. Kunden kontaktes efter endt servicering, hvorefter denne kan afhente enheden.
5.2. Udlevering sker fysisk i butikken.
5.3. Udlevering kan kun ske til den kunde der indleverer enheden og der skal fremvises billed-ID.
5.4. Afhentes enheden ikke af kunden inden for 3 måneder, så overgår ejerskab af enheden til Phonetrade.

6. Garanti
6.1. Phonetrade yder to års funktionalitetsgaranti på serviceringen fra udleveringstidspunktet.
6.2. Funktionalitetsgarantien omfatter den reparerede del samt alle dele som berøres i forbindelse med serviceringen.
6.3. Fejl eller mangler på enheden som følge af serviceringen, skal snarest muligt efter opdagelse rapporteres til butikken, hvor serviceringen er udført.
6.4. Garantien frafalder, hvis enheden har lidt overlast.
6.5. Garantien frafalder, hvis enheden er væskskadet.
6.6. Garantien frafalder ved serviceringer foretaget af andre end Phonetrade.

7. Montering af panserglas
7.1. Montering af panserglas er gratis, hvis enten enheden eller panserglasset er købt hos Phonetrade.
7.2. Phonetrade yder ikke garanti på panserglas eller effekten af disse.

8. Klageadgang
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jocabsons vej 35
2500 Valby
Telefonnummer: 4171500
E-mail: kfst@kfst.dk

9. Force Majure
Phonetrade er ikke ansvarlig for omstændigheder uden for Phonetrades kontrol.

10. Persondatapolitik
For at du kan indgå en aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger om dig: navn, adresse, telefonnummer og e-mail adresse.

Disse oplysninger opbevares sammen med oplysninger om, hvad du har købt samt oplysninger om din betaling.

Vi har brug for disse oplysninger, for at kunne ekspedere din ordre samt levere din vare til dig.

Vær opmærksom på, at du har ret til, at få indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Du har ligeledes ret til, at få forkerte oplysninger rettet og unødvendige oplysninger slettet. Slutteligt har du ret til, at få en kopi af dine oplysninger.

Såfremt du ønsker, at udøve en eller flere af disse rettigheder, bedes du tage kontakt til info@phonetrade.dk.

Personoplysninger opbevares som udgangspunkt i 5 år plus indeværende kalenderår, hvorefter de så vidt muligt slettes.

Personoplysninger opbevares af reklamations- og bogføringsmæssige årsager i overensstemmelse med Købe- og Bogføringsloven.

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjemand, medmindre vi er berettiget hertil.

Blandt andet videregives oplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mail adresse til Post Nord i forbindelse med forsendelse af din ordre.

10.1 Behandling af kundetelefoner
Phonetrade anbefaler altid kunden, at slette alt indhold på enheden inden indlevering til servicering.

Hvis enheden mod forventning ikke er nulstillet, så nulstiller Phonetrade den så vidt muligt.

Derudover har Phonetrade truffet kontraktuelle foranstaltninger, for at beskytte kundens data.
Medarbejdere må i henhold til deres kontrakt ikke downloade kunders private data uden deres udtrykkelige samtykke.

Private data omfatter, men er ikke begrænset til: navne, adresser, e-mailadresser, telefonnumre, tekstbeskeder, e-mails, billeder, videoer og apps. Herefter omtalt som ”informationen”.

Medarbejderen må kun benytte informationen i det omfang, det er nødvendigt for udførelsen af opgaven. Medarbejderen forpligter sig til, at behandle informationen på en sådan måde, at der ikke opstår fare for, at uvedkommende får tilgang til den. Medarbejderen må ikke vise og/eller videreformidle informationen til tredjemand. Informationen må ikke opbevares eller gemmes unødigt og skal destrueres eller slettes straks efter udførelsen af opgaven.

Såfremt medarbejderen overtræder ovenstående retningslinjer, så er Phonetrade berettiget til, at rejse erstatningskrav for tab, som Phonetrade måtte lide som følge af medarbejderens overtrædelse af ovenstående retningslinjer.

Derudover vil overtrædelse af ovenstående retningslinjer medføre bortvisning af medarbejderen og kan danne grundlag for kriminel straf.

Den dataansvarlige er:

Phonetrade ApS
Bülowsgade 68
8000 Aarhus C

Såfremt du ikke mener, at dine oplysninger bliver behandlet i overensstemmelse med gældende lovgivning, så har du mulighed for, at klage til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K
Tlf. 33193200
E-mail: dt@datatilsynet.dk

11. Forbehold
Phonetrade tager forbehold for tastefejl, prisændringer og tekniske fejl, der kan forekomme på webstedet.

12. Rettigheder
Webstedet og alt dets indhold ejes af Phonetrade, hvorfor billeder, grafik, design, layout og informationer om produkterne samt andet indhold ikke må kopieres eller anvendes uden forudgående skriftligt samtykke fra Phonetrade.

13. Ændringer af de generelle vilkår og betingelser
Phonetrade forbeholder sig til enhver tid retten til at ændre de generelle vilkår og betingelser.